Zahrada ve Víceměřicích

studie  |  2013

Zahrada ve Víceměřicích

studie  |  2013

Celková koncepce zahrady je pojata jako kontrast moderního tvarosloví, které vychází převdevším z geometrických dispozic domu, a tradičních prvků venkovské krajiny Hané, které se v návrhu propisují do podoby ovocného sadu, květnaté louky, hospodářského dvora a bylinných výsadeb u domu.