Zahrada v Černých Polích

studie  |  2013

Zahrada v Černých Polích

studie  |  2013

Urbanismus
Zájmová lokalita se nachází na ulici Pospíšilova v Brně – Černých Polích. Ulice je tvořena dvojdomky, které vznikly podle typového projektu Bytového družstva Husovice jako nízkorozpočtové bydlení v první polovině minulého století. Stejný typ zástavby byl aplikován na širší území vymezené dvěma rovnoběžnými ulicemi (Fügnerova, Pospíšilova). Dvojdomky na ulici Pospíšilově mají hlavní průčelí s předzahrádkou orientované na severo severo východ a zahrada se pak otevírá na stranu opačnou. V zahradách byly historicky situovány drobné objekty chlívků, které však v řadě případů zmizely nebo byly nahrazeny novější stavbou. V případě řešené parcely však zůstal přístavek zachován a je využíván jako sklad. Vjezd na pozemek je z ulice Pospíšilova, garáž či přístřešek na auto v současné době chybí. Zadání bylo investorem formulováno jako rekonstrukce a dostavba poloviny dvojdomu a jeho propojení s přilehlou zahradou. Objekt se nachází na parcelách 704 (objekt k bydlení) a 705 (zahrada). Podle platného územního plánu se jedná o stavební plochu stabilizovanou, s funkcí čistého bydlení, a indexem podlažní plochy 0,2. Objekt není předmětem ochrany památkové péče.

Zahrada
Zahradní úpravy v maximální možné míře navazují na stávající stav pozemku a domu, jeho architektonické tvarosloví, na rostlinné druhy použité do výsadeb v zahradě i na stávající atmosféru jak samotného pozemku, tak celé čtvrti. Zahrada je svým situováním přirozeně rozčleněna do čtyř částí:

1 | Vstupní část a cesta k zahradě za domem. Návrh zachovává umístění stávajících záhonů kromě těch, které musí být zrušeny z důvodu plánované rekonstrukce domu. Výsadby jsou pojaty mírně reprezentativně tak, jak se na předzahrádku patří. Budou zde použity převážně stávající rostlinné druhy, které doplní bodová výsadba menších kvetoucích keřů a jednoho soliterního vícekmenu jako určité dominanty prostoru.

2 | Pobytová terasa. Pobytová část zahrady přímo navazuje na hlavní obytné místnosti domu a přirozeně tak rozšiřuje jejich prostor, zejména v letních měsících. V terase je navržen jeden soliterní vícekmen pro poskytnutí potřebného stínu v horkých a slunných dnech, který navíc bude házet dramatické stíny jak na samotný dům, tak i na blízký zahradní domek, jehož fasáda zde bude působit jako projekční plátno. Poblíž terasy jsou umístěna čtyři dřevěná koryta – tři z nich budou sloužit jako vyvýšené záhony pro pěstování bylinek využitelných v kuchyni a jiných aromatických rostlin. Vzhledem ke své lokalizaci blízko domu v letních měsících příjemně provoní terasu a nabídnou přitažlivý vizuální vjem svému pozorovateli. Čtvrté koryto je navrženo jako vodní prvek, který vnese do prostoru příjemné svěží mikroklima a zvukový efekt. Je zde umístěno jako připomínka zahradního jezírka, které se přibližně v těchto místech původně nacházelo.

3 | Zahrada za domem. Je pojata velmi jednoduše – jako celistvá travnatá plocha lemovaná liniemi trvalkových záhonů s bodovou výsadbou drobných kvetoucích keřů. V travnaté ploše jsou zachovány stávající ovocné stromy a jinak plocha zůstává zcela volná – nabízí tedy svým uživatelům jakékoliv možné využití (hry, relaxace, atd.). V nejodlehlejší části zahrady je navržena ohrádka pro kompost, který je vizuálně skryt za keři tak, aby nebyl vidět při pohledu od domu. V zadní části zahrady je také navrženo umístění ohniště a lavičky u něj.

4 | Produkční část zahrady. Záhony pro pěstování drobného ovoce a zeleniny návrh ponechává v nezměněné formě, stejně jako ovocné kordony v linii pozemku. V zadním lemu pozemku pouze počítá s dosadbou několika ovocných keřů do stávajícího záhonu.