Zahrada s červenou pumpou v Rozdrojovicích

v realizaci  |  2013

Zahrada s červenou pumpou v Rozdrojovicích

v realizaci  |  2013

Studie se zabývá komplexní proměnou stávajícího rodinného domu a přilehlého pozemku v bydlení snů.

Současný stav
Dům stojí v Rozdrojovicích, vesnici vzdálené 2 kilometry severně od brněnské přehrady. Obec je charakteristická dramatickou morfologií terénu a liniovou zástavbou. Tyto dva aspekty jsou nejzásadnějšími determinanty řešeného prostoru - jednopodlažní stavba rodinného domu navazuje svými štíty na sousední objekty a ze dvoru za ním se zvedá prudký svah s celkovým převýšením 13 metrů.

Minimalistická venkovská předzahrádka
Předzahrádka je navržena velmi jednoduše a hlavně tak, aby zapadala do okolního vesnického kontextu. Základní travnatá plocha je doplněna o výsadby tří hlav révy vinné, které popnou fasádu domu. Díky jižní orientaci zde bude dostatek slunečního svitu pro dozrání hroznů. Namísto plotu je zde navržen betonový vyvýšený záhon s výsadbami drobnokvětých růží a okrasných travin, které k sobě s vinnou révou velmi dobře ladí a společně dokreslují charakter krajiny Jižní Moravy.

Zelený pokoj - obytný dvorek
Dvůr je navržen jako venkovní obývací pokoj. Provozně i vizuálně navazuje na hlavní obytné místnosti domu. Vzhledem k jeho velké rozloze je jedna jeho část pojednána jako zelený koberec – jako multifunkční travnatá plocha pro hry i odpočinek. V trávníku je také vysazen jeden soliterní strom, který díky svému umístění bude celý den vrhat dramatické stíny na přilehlou část dvora. Terénní nerovnost překlenují dva betonové stupně, které vedou na mlatovou plochu vybavenou několika barevnými kůly s houpacími sítěmi. Kůly samotné působí v prostoru jako sochařský prvek – i bez houpacích sítí vytvářejí skulpturu, která svým barevným provedením doslova září před oponou z vegetace. V noci jsou zde umístěna světla tak, aby tento sochařský prvek vynikl v každé denní době. Část strmé stěny naprosti domu je pojednána jako lezecká stěna. Dvůr lemuje záhon se stinnými výsadbami trvalek, kapradin a okrasných travin. Výrazným prvkem prostoru se stává i červená litinová pumpa.

Kavárenská kinoteráska
V podobě kamenné plošiny levituje nad dvorem teráska pod stávající převislou břízou. Je to místo částečně ukryté ve výsadbách divokých bylin – nabízí tak intimitu pro klidné čtení knihy či šálek kávy. Zároveň svým situováním umožňuje promítání filmu na protilehlou slepou fasádu sousedního domu.

Hlavní pobytová část zahrady
Bazén s dřevěnou terasou se nachází na první zahradní terase hned nad dvorem. Nabízí se zde jedinečné výhledy do okolní krajiny i na samotný dům a dvůr. Hrana bazénu končí přímo na terénním zlomu a vyvolává tak dojem téměř nekonečného prostoru sahajícího snad až do oblak...

Krajinná zahrada - louka a sad
Střední část zahrady se nachází ve velmi složitém terénu. Vyskytuje se zde několik starších ovocných stromů, díky čemuž zůstává stávající terén zachován. Plocha je pojednána jako květnatá louka s nepravidelným ovocným sadem a je zpřístupněna několika menšími schodišti, po kterých se lze dostat buďto na horní vyhlídku, nebo k pěstebním záhonům.

Produkční zahrada
Na rovinatém místě, které není stíněno stromy, je navrženo několik vyvýšených záhonů pro pěstování drobného sezónního ovoce a zeleniny. Poblíž je navrženo umístění zahradního kompostu a menšího domku se zázemím pro zahradní náčiní.

Zahradní vyhlídka s vinným svahem
Horní vyhlídka v podobě dřevěné terasy nabízí nejširší rozhled do krajiny. Dle přání majitelů má sloužit ke sledování ohňostrojů nad Brnem i nad brněnskou přehradou. Je mírně vyzdvižena nad okolní terén, obklopena výsadbami vinné révy a seshora přištíněna nově vysazeným ovocným stromem.