Panonská zahrada ve Valticích

studie  |  2014

Panonská zahrada ve Valticích

studie  |  2014

Celková koncepce zahrady je pojata jako kontrast moderního tvarosloví, které vychází převdevším z geometrických dispozic domu, a tradičních prvků typické jihomoravské krajiny. Ta se v návrhu propisuje do podoby ovocného sadu, květnaté louky, bylinkových záhonů a výsadeb vinných hlav u pobytové terasy u domu. Dochází tak k přirozenému propojení intenzivní a extenzivní části zahrady a pocitové je sjednocuje i přesto, že každá z nich má zcela jiný charakter.

Koncepce zahradních úprav tak bere maximálně v úvahu charakter okolní krajiny. Krajina vstupuje do zahrady a zahrada do krajiny. Návrh bere v potaz nejcennější prvky okolní krajiny a modifi kuje je do zahrady - snaží se vhodně uspořádat zajímavý terén zahrady, projevuje se jak v samotném výběru materiálů, tak i ve zvolených rostlinných společenstvech v okrasných výsadbách.