Klášterní zahrady na Starém Brně

studie  |  2012

Klášterní zahrady na Starém Brně

studie  |  2012

Návrh obnovy klášterních zahrad v opatství sv. Tomáše na Starém Brně se snaží o plnohodnotné zapojení tohoto prostoru do organismu města.

Řešené území, nacházející se v samotném srdci Starého Brna, je velmi atraktivním místem s velkým potenciálem do budoucna. V současné době uzavřené a nevyužívané klášterní zahrady se svým zpřístupněním mohou významně podílet na oživení této městské čtvrti a mohou tak přilákat širokou škálu potenciálních návštěvníků.

Jako významným a přínosným inspiračním zdrojem se stala kniha Simona Mawyera - Mendelův trpaslík, která poskytla spoustu nezbytných podnětů pro vlastní práci. Ty se dále projevují v návrhu - ne však ve své čistě fyzické podobě, ale pouze jako závany nálad, vůní či pocitů.

Provedené analýzy prokázaly, že prostorový potenciál i velmi příznivá poloha v organismu města Brna vytváří natolik vhodné podmínky, že je možné tento areál klášterních zahrad s minimálními zásahy - pouze zesílením jeho kladných stránek - snadno přetvořit na veřejnou zahradu soudobého charakteru na pomezí zahrady a parku. Ta je tvořena moderními prvky vsazenými do autentického historického prostředí, které ještě posilují hrdě se tyčící klášterní budovy v areálu opatství. Svou lokalizací a rozlohou se stanou protipólem plně urbanizovanému městskému centru. Stanou se typologicky ojedinělou klidovou zelenou oázou uprostřed městské krajiny.