Dvůr integračního centra Zahrada v Praze

v realizaci  |  2014
spoluautor: O.T.A.

Dvůr integračního centra Zahrada v Praze

v realizaci  |  2014
spoluautor: O.T.A.

Cílem řešení regenerace dvora Integračního centra Zahrada je vytvoření plnohodnotného a uživatelsky příjemného místa s odpovídajícím programem a náplní. Návrh celkové koncepce plně respektuje stávající strukturu prostoru a jednoduše a přirozeně ji doplňuje o další funkce, jež kladou důraz na potřeby centra a zároveň pracují se soudobými nároky na využívání takovéhoto typu prostoru. Návrh řešení dvora svým utvářením rozšiřuje nabídku venkovních aktivit centra, obohacuje možné venkovní činnosti a vytváří příjemný prostor pro pobyt dětí i dospělých.

Hlavní principy návrhu:
- nízké nároky na udržitelnost
- bezbariérové řešení celé plochy dvora
- začlenění herních, naučných i relaxačních prvků
- možnost variabilního využití celé plochy dle aktuální potřeby
- vytvoření zahrady pro všech pět lidských smyslů
- materiálová jednota všech použitých prvků


Uzavřené atrium je v návrhu pojato jako pobytový dvůr. Je záměrně navržen v urbánnějším charakteru, čímž tvoří přímý kontrast parkově pojaté zahradě, která obklopuje centrum. Dvůr má fungovat jako venkovní pokoj, tedy přirozené rozšíření vnitřního obytného prostoru Integračního centra Zahrada. Základní nosnou platformu nového návrhu tvoří světle šedá velkoformátová betonová dlažba, která nově pokryje celou plochu dvora tak, aby byl zajištěn pohodlný a plynulý pohyb dvorem pro všechny jeho návštěvníky. Protipólem této uspořádané a geometricky situované hlavní části dvora se stávají dynamické bylinné výsadby situované podél budovy a dále podél plotu u opěrné zídky. Ta je pojata divočeji a dynamičtěìji - to proto, aby byl do plochy dvora vnesen žádoucí aspekt proměnlivosti a celý venkovní prostor tak mohl přirozeně reagovat na změny jednotlivých ročních období - stejně tak jako samotná zahrada, která budovu integračního centra a dvora obklopuje.


Další rovinou využití dvora je začlenění herních, naučných i relaxačních prvků, které pobyt na dvoře přirozeně zpříjemní a dají mu žádoucí smysl. Centrem veškerého tohoto dění se stává nová zastřešená pergola, která může fungovat jako venkovní učebna pro děti. Umožňuje do svého středu umístění velkého pracovního stolu, po obvodu se nabízí možnost umístění herních i naučných prvků pro děti i dospělé. Ostatní plocha dvora je pojata jako volný multifunkční prostor, který umožňuje variabilní využití dle aktuální potřeby. Tomu je přizpůsoben i mobiliář - velké dřevěné lavice podél opěrné zídky a mobilní bylinkové záhony, které mohou být volně rozestavěny do plochy dvora tak, aby byly schopny vytvořit pocitové zástěny a vymezit tak na dvoře několik prostorů určených k různému využití.