Březová zahrada v Poličce

v realizaci  |  2013

Březová zahrada v Poličce

v realizaci  |  2013

Zahrada se nachází na ploše přibližně 1100 m2. Pozemek bude lemován plotem sestávajícím z kombinace habrových clon, betonových stěn a klasického drátěného pletiva doplněného výsadbou popínavých rostlin pro zajištění soukromí v zahradě, ale zároveň i proto, aby zahrada částečně komunikovala s okolním prostředím a zcela se neuzavírala sama do sebe.

Na hlavní pobytové prostory domu bude bezprostředně navazovat systém dřevěných teras, které umožní přístup k bazénu i do zahrady. V jejich blízkosti bude také umístěný extenzivní květinový záhon ve svahu, který bude překlenovat svažitý terén.

V zadní části zahrady jsou navrženy okrasné břízy v rozvolněném rastru v podrostu vyšší květnaté louky, která je jednak pohledově zajímavým prvkem, ale také minimalizuje nároky na následnou péči. Tato na první pohled charakterem divoká vegetace se stane optimálním protikladem samotného domu - strohé betonové architektury, kterou tato rozevlátá zeleň vhodně doplní a vyzdvihne. Samotný březový hájek nebude v noci nasvícen, nasvětleny budou naopak betonové zdi jako součást plotu za ním. Ty budou nasvětleny refletkory umístěnými v louce tak, aby se stébla trav promítala na jejich plochu jako na projekční plátna.

Ostatní části zahrady budou zatravněny, budou sloužit jako klasický pobytový trávník a místně se v nich budou vyskytovat soliterní stromy - jeřabiny.

Důležitým těžištěm celé kompozice je atrium, na které navazují hlavní obytné místnosti domu. Zde bude umístěn soliterní, popř. mnohokmenný strom, jehož dramatický habitus se dle aktuální polohy slunce bude promítat na přilehlé betonové či kamenné zdi. Tento sošný prvek bude bodově podsvícen, aby byl vnímatelný jako jasná dominanta i v nočních hodinách.